Coaching van creatieve generalisten

 

Eigenlijk bestaat er niet zoveel (serieus) materiaal over creatieve generalisten of multipotentials.

  • Over wie hebben we het precies?
  • Heeft het altijd bestaan of is het ‘iets van deze tijd’?
  • Is het aangeboren of aangeleerd?
  • Hoeveel % van de bevolking herkent zich in deze beschrijving?
  • Valt het samen met hoogbegaafdheid?
  • Overlapt het met bepaalde typologieën zoals bv. de MBTI?

Veel vragen… weinig kant-en klare antwoorden. Ik heb me de afgelopen 5 jaar als een bezetene verdiept in het thema. Geen boek of artikel dat over creatieve generalisten verscheen is me ontsnapt. Experts met een interessante invalshoek ben ik gaan interviewen.

En het allerbelangrijkste: de laatste 4 jaar coachte ik meer dan 300 generalisten! Het doel? Hen bewust maken van hun potentieel en hen begeleiden in het waarmaken ervan. Wat hiervoor nodig is, heb ik al doende moeten leren. Het bijzondere is dat ik na een aantal jaren bepaalde patronen kon zien -typische struikelblokken en hoe ze getackeld kunnen worden- maar ook wat de vaardigheden zijn die net maken dat een creatieve generalist kan floreren.

Deze kennis vraagt om gedeeld te worden! Creatieve generalisten hebben te vaak het gevoel niet begrepen te worden of zien zelf hun veelzijdigheid als een blok aan het been. Hoe vaardiger coaches, leidinggevenden, leerkrachten, enz. worden in het begeleiden van deze multipotentials, hoe beter onze maatschappij erbij zal varen. Daarom bundelde ik al mijn kennis & ervaring van de voorbije jaren in de volgende drie modules:

 

Module 1: De creatieve generalist ontrafeld

 

Module 2: Maak het potentieel van jouw coachee zichtbaar

 

Module 3: Begeleiden van creatieve generalisten naar een loopbaan dat bij hen past

 

Deze modules volgen betekent voor jou als coach of begeleider dat:

  • Je meer mensen kan helpen, je hebt er een nieuwe doelgroep bij;
  • Je creatieve generalisten de ondersteuning kan geven die bij hen past;
  • Je sneller tot resultaten zal komen en dus efficiënter te werk gaat;
  • Je klanten of medewerkers hebt die zich écht gezien voelen en tevreden naar huis gaan.

 

Heb je daarnaast ook interesse om officieel deel uit te maken van het netwerk van coaches voor creatieve generalisten, en vermeld te worden op de site, neem dan hier een kijkje.

 

Pin It on Pinterest

Share This