Eerstvolgende workshop: 20 juni – Omgaan met keuzestress

Als iemand je zegt dat je jouw energie beter steekt in het ontwikkelen van jouw talenten i.p.v. in het verbeteren van jouw “werkpunten”, zou je dan raar opkijken? Waarschijnlijk niet. En daar zit Luk Dewulf voor iets tussen. Luk Dewulf zette zowat het thema ‘talent’ op de kaart in Vlaanderen, o.a. met zijn boek “Ik kies voor mijn talent” en de bijhorende Talenten Toolbox. Speciaal voor jullie laat ik Luk een blik werpen op het profiel van de ‘creatieve generalist’. Welke linken legt hij tussen de talenten die worden beschreven in de Toolbox en onze talenten als multigepassioneerde ziel?

Generalisten kunnen uiteraard in heel verschillende talentencombinaties voorkomen, maar welke talenten(*) zou jij typisch linken aan het profiel van ‘creatieve generalist’?
(*) vanuit de Talenten Toolbox

Eén talent die volgens mij centraal staat voor de creatieve generalist is de “Nieuwfreak”. De “Nieuwfreak” is heel nieuwsgierig, en wordt geboeid door al wat nieuw is. In dergelijke context werken ze zich heel snel in. Maar eénmaal het nieuwe ervan is, valt de interesse ook weg. Ik vergelijk het graag met de stripfiguur Lucky Luke, die van avontuur naar avontuur trekt. Ook bij Kessels & Smit hebben we collega’s met dit talent. Zij krijgen het vaak benauwd als ze een tekstje moeten schrijven voor de website waarin ze voorstellen wie ze zijn, het valt nu eenmaal niet zo eenduidig te omschrijven. Maar we wijzen onze collega’s dan op wat hen zo uniek maakt, het enthousiasme waarmee ze in nieuwe thema’s duiken doet niemand hen na!

Nog een aantal andere talenten die volgens mij veel zullen voorkomen bij creatieve generalisten:

  • De “Kennisspons”: krijgt energie van het verwerven van nieuwe info en inzichten. Leest meestal graag voor het slapengaan, daar wordt hij rustig van.
  • De “Ideeënfontein”: is een linkenlegger, combineert vaak bestaande ideeën tot iets nieuws. Let op: niet iedere nieuwfreak is ook een ideeënfontein!
  • De “Buikdenker”: ziet snel verbanden en patronen, waardoor hij soms een paar stapjes verder staat dan zijn omgeving. Stelt zichzelf vaak de vraag ‘stel dat…’. Legt snel de vinger op de wonde, maar kan niet altijd onder woorden brengen wat hij aanvoelt.
    Een combinatie met het talent “Doordenker” is mogelijk. Een “Doordenker” heeft denktijd nodig bij nieuwe dingen en blijft nadenken tot de puzzel volledig is. Heb je de combinatie van beide talenten dan zal je, één keer alles goed bezonken is, overgaan naar het patroon van de “Buikdenker”.

Een talent waarvan ik vermoed dat het weinig zal voorkomen, is de “Uitblinker als ik dat wil”. Dit talent wordt op en top gedreven door intrinsieke motivatie. Bij alles wat hem interesseert, streeft hij naar excellentie. Wat niet wil zeggen dat er geen creatieve generalisten zijn die dit talent kunnen bezitten. Een combinatie met het talent “Nieuwfreak” is mogelijk, maar dan moet er sprake zijn van een herkenbare, constante, rode draad. Bv. éénzelfde bedrijf, domein, …

Weet je, uit een talentenscreen komen gemiddeld 13 à 14 talenten, dus er zijn werkelijk oneindig veel combinaties mogelijk!

Wat gebeurt er met deze talenten als ze overdreven worden en welke hefboomvaardigheden kunnen dan ingezet worden?

Een valkuil is bv. dat er geen aandacht is voor afwerking, dat je van het ene naar het andere hopt. Of dat je de indruk opwekt dat je te weinig betrokken bent. Hier is een goede communicatie van groot belang: leg uit aan mensen hoe je in elkaar zit.
Misschien hebben creatieve generalisten geen passie voor één domein of inhoud, maar wel voor beweging en interactie. Hun gedrevenheid ligt in het verbinden: of het nu om inhoud of om contacten gaat. Creëer hier een verhaal rond, dit lijkt me een belangrijke factor om een succesvolle vertaling van jouw profiel te maken naar jouw omgeving. Hou er ook gewoon rekening mee dat je om de paar maanden/jaren nood zal hebben aan afwisseling.

Het lijkt me ergens logisch dat generalisten gevoeliger zijn voor bore-out dan specialisten. Ben je het hiermee eens?

Specialisten kunnen net zo goed een bore-out krijgen als generalisten. Ik zou het anders stellen: mensen met het talent ‘nieuwfreak’ hebben inderdaad meer kans om een bore-out op te lopen. Vaak laten ze het te ver komen omdat ze het zelf niet door hebben dat ze toe zijn aan een nieuwe uitdaging.

Stel: je zit in een bore-out. Het liefst wil je van job veranderen, want je huidige job biedt niet genoeg om je uitgedaagd te houden. Toch kan je niet meteen weg. Hoe overbrug je die ‘in-between’ periode het best?

Hmm, dit is een hele moeilijke. Een aantal mogelijkheden die ik zie:

  • Zoek passies buiten het werk
  • Ga na of je loopbaanonderbreking kan nemen.
  • Creëer voor jezelf een uitdaging op je werk

Tenslotte, twee belangrijke tips, onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’:

  1. Sta altijd met één voet binnen en één voet buiten je organisatie. Zorg dat je altijd een alternatief voor ogen hebt.
  2. Ook al heb je niet altijd de keuze, zorg dat je niet in een situatie terechtkomt waarbij je met handen en voeten gebonden bent aan jouw (huidig) loon. Bouw indien mogelijk een minimum aan flexibiliteit in. Veel tweeverdieners zetten zich compleet vast door grote leningen aan te gaan. We worden hierin erg beïnvloed door de gangbare normen: we moeten een (groot) huis bouwen/kopen, we hebben twee auto’s nodig, enz. Je hiervan bevrijden is een eerste stap.