MODULES MULTIPASSIONATE COACHING ACADEMY

 

Hieronder vind je meer info over elk van de modules:

 

Module 1: De doelgroep kennen als geen ander
 • Creatieve generalisten: waar gaat het nu echt over? Wie behoort tot deze doelgroep?
 • Hoe kan je weten of je een creatieve generalist bent?
 • Misverstanden i.v.m. de doelgroep
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken
 • Wat is het verschil met bv. multipotentials en polymaths?
 • Welke link is er met hoogbegaafdheid?
 • Welke type creatieve generalisten zijn er?
 • Wat zijn verbinders en welke soorten bestaan er?
 • Wat zijn typische vragen en ‘pijnen’ waar coachees mee afkomen?
 • Wat zijn nu vaardigheden die het verschil kunnen maken voor een creatieve generalist?
Module 2: Talent- en energiemanagement
 • Wat zijn typische talenten van creatieve generalisten?
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken
 • Welke talenten durven ze al eens te overdrijven?
 • Hoe voer je een talentengesprek?
 • Wat is de link tussen het creatief generalist zijn en persoonlijkheid (Big 5)? Wat zijn betrouwbare testen en boeken m.b.t. persoonlijkheid?
 • Wat zijn solide, maar ook laagdrempelige methodieken om talenten in kaart te brengen?
 • Energiemanagement: wat met het ruimere plaatje? Wat is naast je talenten kunnen inzetten, nog belangrijk voor een leven vol energie?
Module 3: Breed gaan & opties genereren
 • Hoe ‘ik heb geen idee’ en ‘ik heb teveel ideeën’ eigenlijk hetzelfde zijn
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken
 • Hoe coachees helpen om creatief te denken en hun verbeelding in te zetten?
 • Je vele ‘alternatieve ikken’ verkennen
 • In een loopbaanzoektocht (werknemer of zelfstandige) opties genereren
Module 4: Concretiseren & prioriteiten stellen
 • Hoe verlangens en plannen concreet maken?
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken
 • Prioriteiten stellen 
 • Omgaan met keuzestress 
 • Focus voor creatieve generalisten
Module 5: Externe breinen inzetten & netwerken
 • Het belang van ‘externe breinen’ in een zoekproces
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken
 • Verbinding met anderen als superpower
 • Je netwerk in kaart brengen
 • Netwerken, maar dan anders
 • Wat zijn interessante groepen en netwerken voor creatieve generalisten?

 

Module 6: Van denken naar doen
 • Je coachee naar actie begeleiden
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken
 • Wat is uitstelgedrag en hoe ga je ermee om?
 • Concrete tips om in actie te komen, zelfs wanneer je bang of onzeker bent
 • Het ‘Met wat moet ik in hemelsnaam beginnen?!’-probleem tackelen
Module 7: Van een enkelvoudige naar een meervoudige identiteit
 • Wat is een enkelvoudige identiteit en welke ‘soorten’ zijn er nog?
 • Hoe evolueren naar een meervoudige, of zelfs vloeiende identiteit?
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken
 • Het probleem met de zoektocht naar het ‘ware zelf’
 • Hoe jezelf beter leren kennen en het probleem met introspectie
Module 8: Spelen met tegenstellingen (intro)
 • Hoe kan je omgaan met spanningsvelden (denk bv. aan controle houden of loslaten? Harmonie of confrontatie? Vlinderen of focussen?)
 • Wat is ‘paradoxaal denken’ en ‘paradoxaal coachen’?
 • Wat kan dit betekenen voor mijn coachees (bv. omgaan met keuzestress, en-en denken, omgaan met dilemma’s, identiteitsvraagstukken, …)
 • Het verschil leren kennen tussen een spanningsveld, een polariteit en een paradox.
 • Hoe een ‘vat vol tegenstellingen zijn’ een troef kan zijn
Module 9: Spelen met tegenstellingen (herkennen & benoemen)
 • Negatieve spanningen die je blokkeren zichtbaar, hanteerbaar en bespreekbaar maken.
 • Spanningsvelden en warrige problemen transformeren naar doelen, waarden, verlangens, en drijfveren.
 • Door dilemma’s heen kijken en hierdoor een eerste stap van ‘zwart-wit denken’ naar ‘en-en denken’ zetten.
 • Inzicht krijgen in je innerlijke tegenstellingen.
 • Weten hoe je een polariteit kan formuleren.
 • Kennismaking met 2 (van de 7) paradoxale vaardigheden, die bij het ‘herkennen en benoemen’ van heel groot belang zijn.
 • Themapolariteiten herkennen (= polariteiten waar je al langer mee worstelt en/of op verschillende domeinen in je leven ziet terugkomen).
Module 10: Spelen met tegenstellingen (toelaten & waarderen)
 • Waarom in een polariteit iedere kant ‘gelijkwaardig’ is.
 • Eventuele weerstanden, schaduwkanten en belemmerende overtuigingen blootleggen t.o.v. een bepaalde ‘moeilijke’ kant.
 • Wat is ‘toelaten’, waarom is het zo belangrijk en hoe kan je ermee aan de slag.
 • Herkennen wanneer jij je energie vooral besteedt aan het ‘vechten tegen’ of het ‘weglopen van’.
 • De positieve kracht ontdekken achter kanten van jezelf die negatief lijken.
 • Kennismaking met 2 (van de 7) paradoxale vaardigheden, die bij het ‘toelaten & waarderen’ van heel groot belang zijn.
Module 11: Spelen met tegenstellingen (combineren & integreren)
 • Een gelaagde en inclusieve identiteit cultiveren zonder dat je daarom alle grond onder de voeten verliest.
 • Onbekende, weggestopte, of vergeten kanten van onder het stof halen.
 • Overgangsfases beter begrijpen en het niet meer zien als enkel een soort ‘niemandsland’.
 • Wat kan helpen om overgangsfases door te komen.
 • De verschillende vormen die een polariteit kan aannemen (buiten het kiezen voor ‘of A of B’).
 • Hoe je tegenstrijdige kanten kan verbinden met elkaar en tot creatieve oplossingen kan komen.
 • Kennismaking met 2 (van de 7) paradoxale vaardigheden, die bij het ‘combineren & integreren’ van heel groot belang zijn.
Module 12: Addertjes onder het gras
 • Wat zijn typische ‘addertjes onder het gras’, dingen die maken dat coachees moeilijk hun doelen bereiken. Een paar voorbeelden:
  • Pleasersyndroom
  • Impostersyndroom
  • Perfectionisme en faalangst
  • Hechting
  • Omgaan met ongemak
 • Hoe je deze snel detecteert en wat je ermee kan doen.

Een glimp uit de leeromgeving

 

 

 

Ik wil me inschrijven!

En krijg toegang tot 5 volwaardige opleidingen, verdeeld over 12 modules, met een totale waarde van 4200 euro (excl. BTW)!!!

 

Terug naar de algemene pagina over de Multpassionate Coaching Academy?
👉 Hierzo!

Pin It on Pinterest

Share This