MODULES MULTIPASSIONATE COACHING ACADEMY

 

Hieronder vind je meer info over elk van de modules:

 

Module 1: De doelgroep kennen als geen ander
 • Creatieve generalisten: waar gaat het nu echt over? Wie behoort tot deze doelgroep?;
 • Hoe kan je weten of je een creatieve generalist bent?;
 • Misverstanden i.v.m. de doelgroep;
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken;
 • Wat is het verschil met bv. multipotentials en polymaths?;
 • Welke link is er met hoogbegaafdheid?;
 • Welke link is er met hoogsensitiviteit en high sensation seeking?;
 • Welke type creatieve generalisten zijn er?;
 • Wat zijn verbinders en welke soorten bestaan er?;
 • Wat zijn typische vragen en ‘pijnen’ waar coachees mee afkomen?;
 • Wat zijn nu vaardigheden die het verschil kunnen maken voor een creatieve generalist?
Module 2: Talent- en energiemanagement
 • Wat zijn typische talenten van creatieve generalisten?
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken
 • Welke talenten durven ze al eens te overdrijven?
 • Hoe voer je een talentengesprek?
 • Wat is de link tussen het creatief generalist zijn en persoonlijkheid (Big 5)? Wat zijn betrouwbare testen en boeken m.b.t. persoonlijkheid?
 • Wat zijn solide, maar ook laagdrempelige methodieken om talenten in kaart te brengen?
 • Energiemanagement: wat met het ruimere plaatje? Wat is naast je talenten kunnen inzetten, nog belangrijk voor een leven vol energie?
Module 3: Breed gaan & opties genereren
 • Hoe ‘ik heb geen idee’ en ‘ik heb teveel ideeën’ eigenlijk hetzelfde zijn;
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken;
 • Hoe coachees helpen om creatief te denken en hun verbeelding in te zetten?;
 • Je vele ‘alternatieve ikken’ verkennen;
 • In een loopbaanzoektocht (werknemer of zelfstandige) opties genereren en het concreet maken.
Module 4: Concretiseren & prioriteiten stellen
 • Hoe verlangens en plannen concreet maken?
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken;
 • Prioriteiten stellen;
 • Omgaan met keuzestress;
 • Focus voor mensen met ‘veelheid’.
Module 5: Externe breinen inzetten & netwerken
 • Het belang van ‘externe breinen’ in een zoekproces;
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken;
 • Verbinding met anderen als superpower;
 • Je netwerk in kaart brengen;
 • Netwerken, maar dan anders;
 • Wat zijn interessante groepen en netwerken voor creatieve generalisten?

 

Module 6: Van denken naar doen
 • Je coachee naar actie begeleiden;
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken;
 • Wat is uitstelgedrag en hoe ga je ermee om?;
 • Concrete tips om in actie te komen, zelfs wanneer je bang of onzeker bent;
 • Het ‘Met wat moet ik in hemelsnaam beginnen?!’-probleem tackelen.
Module 7: Van een enkelvoudige naar een meervoudige identiteit
 • Wat is een enkelvoudige identiteit en welke ‘soorten’ zijn er nog?;
 • Hoe evolueren naar een meervoudige, of zelfs vloeiende identiteit?;
 • Belemmerende overtuigingen die hier kunnen opduiken;
 • Het probleem met de zoektocht naar het ‘ware zelf’;
 • Hoe jezelf beter leren kennen en het probleem met introspectie.
Module 8: Spelen met tegenstellingen (intro)
 • Hoe kan je omgaan met spanningsvelden (denk bv. aan controle houden of loslaten? Harmonie of confrontatie? Vlinderen of focussen?);
 • Wat is ‘paradoxaal denken’ en ‘paradoxaal coachen’?;
 • Wat kan dit betekenen voor mijn coachees (bv. omgaan met keuzestress, en-en denken, omgaan met dilemma’s, identiteitsvraagstukken, …);
 • Het verschil leren kennen tussen een spanningsveld, een polariteit en een paradox;
 • Hoe een ‘vat vol tegenstellingen zijn’ een troef kan zijn.
Module 9: Spelen met tegenstellingen (herkennen & benoemen)
 • Negatieve spanningen die je blokkeren zichtbaar, hanteerbaar en bespreekbaar maken;
 • Spanningsvelden en warrige problemen;transformeren naar doelen, waarden, verlangens, en drijfveren;
 • Door dilemma’s heen kijken en hierdoor een eerste stap van ‘zwart-wit denken’ naar ‘en-en denken’ zetten;
 • Inzicht krijgen in je innerlijke tegenstellingen;
 • Weten hoe je een polariteit kan formuleren;
 • Kennismaking met 2 (van de 7) paradoxale vaardigheden, die bij het ‘herkennen en benoemen’ van heel groot belang zijn;
 • Themapolariteiten herkennen (= polariteiten waar je al langer mee worstelt en/of op verschillende domeinen in je leven ziet terugkomen).
Module 10: Spelen met tegenstellingen (toelaten & waarderen)
 • Waarom in een polariteit iedere kant ‘gelijkwaardig’ is;
 • Eventuele weerstanden, schaduwkanten en belemmerende overtuigingen blootleggen t.o.v. een bepaalde ‘moeilijke’ kant;
 • Wat is ‘toelaten’, waarom is het zo belangrijk en hoe kan je ermee aan de slag;
 • Herkennen wanneer jij je energie vooral besteedt aan het ‘vechten tegen’ of het ‘weglopen van’;
 • De positieve kracht ontdekken achter kanten van jezelf die negatief lijken;
 • Kennismaking met 2 (van de 7) paradoxale vaardigheden, die bij het ‘toelaten & waarderen’ van heel groot belang zijn.
Module 11: Spelen met tegenstellingen (combineren & integreren)
 • Een gelaagde en inclusieve identiteit cultiveren zonder dat je daarom alle grond onder de voeten verliest;
 • Onbekende, weggestopte, of vergeten kanten van onder het stof halen;
 • Overgangsfases beter begrijpen en het niet meer zien als enkel een soort ‘niemandsland’;
 • Wat kan helpen om overgangsfases door te komen.
 • De verschillende vormen die een polariteit kan aannemen (buiten het kiezen voor ‘of A of B’);
 • Hoe je tegenstrijdige kanten kan verbinden met elkaar en tot creatieve oplossingen kan komen;
 • Kennismaking met 2 (van de 7) paradoxale vaardigheden, die bij het ‘combineren & integreren’ van heel groot belang zijn.
Module 12: Addertjes onder het gras
 • Wat zijn typische ‘addertjes onder het gras’, dingen die maken dat coachees moeilijk hun doelen bereiken. Een paar voorbeelden:
  • Pleasersyndroom
  • Impostersyndroom
  • Perfectionisme en faalangst
  • Hechting
  • Omgaan met ongemak
 • Hoe je deze snel detecteert en wat je ermee kan doen.

Een glimp uit de leeromgeving

 

 

Ik wil me inschrijven!

 

En krijg toegang tot de 12 modules, én alle opnames van de voorbije masterclasses.

 

Terug naar de algemene pagina over de Multpassionate Coaching Academy?
👉 Hierzo!

Pin It on Pinterest

Share This