Wat is jouw rode draad?

Vind rust in je hoofd en word eindelijk au sérieux genomen door anderen

 

I.p.v. ‘ik lijk mijn omgeving alleen maar te verwarren’ 

Mocht de vraag ‘En, wat doe jij?’ niet bestaan, zou de wereld er wellicht al wat anders uitzien voor een creatieve generalist of multipotential. Het is die vraag waar je vaak al op voorhand tegenop ziet, dé vraag waar geen juist antwoord op lijkt te bestaan. Probeer je jouw veelzijdigheid zoveel mogelijk recht aan te doen, of probeer je de verwarring op het gezicht van jouw gesprekspartner kost wat kost te vermijden? Anderen willen jou in een vakje kunnen steken, jij wil net van de daken schreeuwen dat geen enkel vakje jou kan omvatten.

*zucht*  

Maar eerlijk, het probleem ligt niet alleen bij die ander. Iedereen heeft nood aan vakjes, labels, … kortom: helderheid in de chaos. Mocht jijzelf niet verlangen naar een vakje, een lijn of een rode draad, dan zou de verwarde blik van de ander jou eigenlijk geen moer kunnen schelen. 

‘Ik voel me soms zo versnipperd’
‘Ik voel me een ongeleid projectiel’

‘Ik ben met 1001 dingen bezig die niets met elkaar te maken hebben’
‘Ik loop jobs/opdrachten mis omdat ik geen coherent verhaal kan brengen’ 

 

Zijn dit uitspraken die zo uit jouw mond hadden kunnen komen? Volg dan even verder.

 

Een creatieve generalist of multipotential zijn betekent per definitie: omgaan met complexiteit. Ik weet niet hoe dit woord voor jou klinkt, maar voor alle duidelijkheid: ik bedoel het als een compliment. Complexiteit betekent: nuance, veelzijdigheid, moeilijk te definIëren of te doorgronden. Maar het kan ook begrepen worden als: ‘een geheel van dingen die bij elkaar horen’. En hoewel dit allemaal zeer spannend en boeiend klinkt, is het soms ook verdomd verwarrend en vermoeiend. We zijn mensen, en mensen hebben het nodig om samenhang te creëren. We hebben nood aan verhalen maken (en vertellen). Niet alleen om orde in de chaos te scheppen, maar ook om betekenis te geven aan die chaos. En daar kan een rode draad bij helpen. Vinden wat verbindt helpt je om rust te vinden én om meer impact te hebben op jouw omgeving.

 

En daarvoor is het interessant om te weten wat de rode draad is in hetgeen je doet. Om te vinden wat verbindt.

 

Een rode draad is een gemeenschappelijke factor, een lijn die je kan terugvinden in alles wat je doet. Rode draden komen in verschillende soorten en maten. De ene is niet perse belangrijker dan de andere, maar ze dienen vaak gewoon een ander doel. Zo kan een rode draad beschrijven wat jou drijft in het leven, maar kan het ook gaan over een doelgroep, over een overkoepelend thema, een identiteit, enz. Een rode draad kan vooral als functie hebben jou rust in het hoofd te brengen, maar kan ook als bedoeling hebben anderen ‘over de brug’ te krijgen. Hen nieuwsgierig te maken, te charmeren, te overtuigen, enz.

 

Waarom zou je gaan zoeken naar een rode draad?

 

 • Het brengt jou rust in het hoofd. Er is dus toch een lijn in de 1001 dingen die je doet!
 • Je hebt beter voeling met wat het is dat jou drijft in het leven, of jouw ‘waarom’.
 • Je kan anderen beter meenemen in jouw verhaal i.p.v. op verwarde gezichten te moeten staren.
 • Je hebt materiaal om verhalen te creëren (denk aan sollicitaties, klantengesprekken, pitchrondes voor ondernemers,…).
 • Als ondernemer helpt het jou om een merk neer te zetten, jouw ‘over mij’ scherp te krijgen, kortom: jouw dienst of product aan de man te brengen.
 • Met een scherp uitgelijnde rode draad trek je meteen ook meer de mensen aan waarvoor jij écht meerwaarde kan creëren.
 • Het helpt jou kiezen doordat het een kompas wordt waar je keuzes en opties naast kan gaan leggen.

 

Vind je rode draad in 7 stappen: de Rode Draden Mastermind

 

In onze Mastermind volgen we een goed uitgekiende flow die ervoor zorgt dat jij jouw Rode Draden vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. Zodat we de kans op een ‘aha’ ervaring voor jou maximaliseren! Maar ook: zodat jij het verhaal dat je vertelt, kan aanpassen aan jouw luisteraar (zonder jezelf te verloochenen). Omdat we houden van concrete, tastbare resultaten stoppen we niet bij de inzichten. We helpen jou om al dat rode draad-moois te verwerken in alvast één zichtbaar resultaat: een wervende, inspirerende pitch. Zodat je niet alleen jouw verhaal ziet en vormt, maar het ook nog eens op een krachtige manier naar buiten weet te brengen! 

 

Concreet ziet de flow van het programma er zo uit: 

 

 1. DE FUNDERING LEGGEN: met welke mindset begin je deze zoektocht het beste?
 2. DE WAAR-DOE-IK-HET-VOOR-RODE DRAAD: geeft een mentale rust en dient als keuzekompas. Je kan het al dan niet expliciet in je communicatie verwerken en de tegenpartij emotioneel laten connecteren met jouw verhaal. Dit type rode draad vinden en concreet krijgen vraagt diep werk, en daarom gebruiken we de zomer als ideale periode om met deze zoektocht aan de slag te gaan, op een intense, maar tegelijkertijd heel losse en relaxe manier.
 3. DE WAT-DOE-IK-EIGENLIJK-RODE DRAAD: handig voor als je jezelf moet pitchen, maar ook om aan jouw klanten (of potentiële werkgevers) duidelijk te maken wat je voor hen oplost. Wat is het effect dat jij hebt op jouw omgeving?
 4. DE WIE-BEN-IK-EIGENLIJK-RODE-DRAAD: welke uitgesproken persoonlijkheid, stijl of rol schuilt in jou? En hoe kan je dit gebruiken als ‘kapstok’?
 5. DE WIE-BEDIEN-IK-EIGENLIJK-RODE-DRAAD: soms kan jouw doelgroep als rode draad dienen, als die specifiek genoeg is. Dus hier ook vooral handig als strategie om jouw verhaal te positioneren.
 6. TOEPASSING: allemaal mooi die rode draden, maar hoe pas je dat dan concreet toe? Hoe maak je de brug naar de ander?
 7. NAZORG: een week van nazorg, waar tijd gemaakt wordt om de losse eindjes aan elkaar te knopen.

 

Een rode draad laat zich vaak niet zomaar ‘vangen’, en dus nemen we er onze tijd voor. Het begeleidingstraject wordt daarom verspreid over 18 weken.

 

Het programma start op 4 mei 2020 en eindigt op 31 augustus 2020.

 

In de ‘Rode draden Mastermind’ word je ondersteund op verschillende manieren en is er een mooi evenwicht tussen werk dat je op jezelf kan doen, groepswerk en individuele begeleiding:

 

 • 18 weken lang opdrachten, vragen en oefeningen in je mailbox, gericht op het blootleggen van de 4 soorten rode draden. Netjes verspreid in de tijd, een logische opbouw volgend, zodat jij telkens weet met wat je bezig moet zijn. De handige pdf’s kan jij levenslang bewaren en gebruiken.
 • 18 weken lang online ondersteuning via de besloten Facebookgroep. Opgezet exclusief voor de deelnemers aan dit traject. In deze groep zorgt Silvia voor de spreekwoordelijke schop onder de kont waar nodig, extra inspiratie om de opdrachten tot een goed einde te brengen en antwoorden op jouw vragen. Het is ook een plek waar je jouw work-in-progress kan voorleggen aan de andere deelnemers, feedback kan vragen en naar hartenlust kan sparren.
 • Kennismaking met de andere deelnemers en de experten (online sessie).
 • 6 workshops (waarvan 1 online), waarbij de professionals uit het coachnetwerk van de Creatieve Generalist hun specifieke expertise zullen inbrengen. (*)
 • Tussentijdse opdrachten tussen de workshops in, die je samen met 1 of meer ‘collega-rode draders’ aangaat. Wij scheppen een kader dat jou helpt de focus te houden en ervoor zorgt dat je volop de kracht van de groep gebruikt!
 • 4u individuele coaching met Sofie Leemans, professional uit het coachnetwerk van de creatieve generalist. Zij helpt jou o.a. om meer te gaan doen, en te durven experimenteren.
 • Leidraad van Silvia Derom, over het maken van een onweerstaanbare pitch.
 • Persoonlijke feedback op de pitches door Silvia.

(*) De workshops: 

 

 • Di 5/5 (12u-13u): online kennismaking, gehost door Silvia.
 • Vrij 8/5: De waar-doe-ik-het-voor rode draad met Nele Pessemier en Nathalie Delporte (wandelsessie): Word je bewust van de ‘waarom’ achter de dingen die je doet, aan de hand van ene aantal krachtige oefeningen en pittige vragen. Jouw zintuigen worden terug op scherp gezet en de natuur wordt jouw spiegel. 
 • Vrij 19/6: De wat-doe-ik-eigenlijk rode draad met Nele Van Eyken & Veerle SteyaertAan het eind van deze workshop krijg je zelfs aan je grootmoeder uitgelegd wat je nu eigenlijk doet. Kom uit je hoofd. Wijk van het gewone pad af. Ga op avontuur in de speeltuin. Leer hoe je je complexe verhaal coherent, krachtig en vlot de wereld in katapulteert.
 • Vrij 3/7: De wie-ben-ik-eigenlijk rode draad met Nele Van Eyken (museum-uitstap): De ene dag meer van dit en de andere meer van dat? Jij bent een vat vol tegenstellingen en toch heel genuanceerd. Om nooit meer te moeten kiezen tussen alles wat jij bent, maak jij de unieke combinatie van alle beelden van jezelf.
 • Vrij 16/7: De wie-bedien-ik-eigenlijk rode draad met Veerle Steyaert: Lijken de mensen voor wie jij iets oplost even divers als je interesses? In deze workshop ga je op zoek naar de rode draad in je doelgroep. Je leert hen kennen, duikt in hun hoofd en zorgt dat je meer over hen weet dan zijzelf. Zo kan jij perfect verwoorden wat je voor hen kan betekenen!
 • Vrij 7/8: ‘Pitchen vanuit je rode draden’: online workshop met Silvia Derom.
 • 17-21/8: Feedback week pitches.
 •  Vrij 22/8: Van rode draad naar concrete acties met Sofie Leemans (online workshop): Rode draden ontdekken en ontrafelen is één ding, maar dan komt (zoals steeds) de cruciale stap: actie! En net die stap ontbreekt geregeld na een workshop of cursus. En dus wat gaan we doen? Meteen in (gerichte) actie schieten en wel op zo’n manier dat die actie ook helemaal past bij wie jij bent.

  (Locatie van de workshops wordt nog gecommuniceerd)

 

Jouw investering

 

De Rode Draden Mastermind = inzichten en resultaten waarop je de rest van je leven kan terugvallen…
Jouw investering bedraagt 1690 euro excl. 21% BTW. Zet je de KMO Portefeuille in, dat is dat nog slechts 1183 euro (excl. BTW)

Deze creatieve generalisten gingen jou voor…

Dit programma is een reis naar jezelf, waarbij je handvaten krijgt om de essentie van jezelf te ontdekken en benoemen. De betrokkenheid van alle coaches vond ik super. Ik deed er toe en was niet zomaar een nummer dat zich had ingeschreven in een online cursus. Dat was voor mij heel belangrijk!

– An Yskout

Aan alle mensen die van geen hout pijlen weten te maken: start met dit programma. Je krijgt antwoorden op de vraag: ‘waarom doe ik wat ik doe’ en hoe je dat in de praktijk kan omzetten.
Dankzij de Rode Draden Mastermind heb ik mezelf teruggevonden. Er is een weggestopte, onder de mat gemoffelde personaliteit (opnieuw) in mij naar boven gekomen.

– Kevin De Meersman

“Het traject heeft me veel zekerder gemaakt op mijn pad, heeft me duidelijkheid geboden, en moedigde me aan om minder evidente keuzes te durven maken.”

– Goele Jans

“Voor mij was het thuiskomen en handvaten aangereikt krijgen door mensen die een creatieve generalist echt kunnen ‘zien’. Het contact met de verschillende coaches met elk hun eigenheid vond ik bijzonder waardevol!”

– Guy Bastijns

“Mijn rode draden maken mij duidelijk waar ik vroeger foute keuzes heb gemaakt. Ze helpen me ook om nieuwe keuzes beter te nemen vanuit wie ik ben, wat ik wil en waarom en voor wie ik iets (wil) doen. Het programma heeft mezelf als persoon matuurder gemaakt en heeft me zelfs geholpen om stappen te zetten in mijn pleasersgedrag.Terug aan het stuur zitten van de auto voelt heerlijk!”

– Sara Lybaert

Heb je interesse? Hieronder kan je een tijdslot reserveren voor een kennismaking met Silvia. We willen graag zeker zijn dat we een match voor elkaar vormen en dat het programma écht is wat jij zoekt.

 

Jouw gidsen in dit Rode Draden Avontuur

Silvia Derom

Founder van de Creatieve Generalist en ontwikkelaar van dit Rode Draden Programma. Orde scheppen in de chaos, de essentie halen uit iemands verhaal: daar krijgt Silvia maar niet genoeg van! 

 

Sofie Leemans

Professional uit het coachnetwerk van de Creatieve Generalist die 3 grote passies combineert: reizen, schrijven en psychologie. Met Sofie heb je de garantie dat het niet blijft bij denken of uitstellen!

 

Veerle Steyaert

Professional uit het coachnetwerk van de Creatieve Generalist wiens grote kracht ligt in haar vermogen ‘onrafelend creatief’ te zijn. Haar scherpe blik haalt de essentie uit jouw verhaal en is daarenboven de sparringpartner waar je al zo lang op zat te wachten.

 

Nele Van Eyken

Professional uit het coachnetwerk van de Creatieve Generalist die als geen ander kan benoemen waar een ander in uitblinkt. Nele durft al eens vriendelijk te provoceren daar waar het nodig is.

 

Nathalie Delporte

Professional uit het coachnetwerk van de Creatieve Generalist. Rode Draden-speurneus eerste klas, en echte ‘trotter’. Al wandelend zorgt ze ervoor dat de volle hoofden van haar coachees tot rust kunnen komen en de inzichten bijna als vanzelf komen bovendrijven.

 

Nele Pessemier

Professional uit het coachnetwerk van de Creatieve Generalist. Nele brengt rust daar waar het stormt en gebruikt de natuur daarbij als hefboom.

 

 

FAQ

 

Is deze cursus ook geschikt voor mij als ik nog zoekende ben in wat ik wil gaan doen?

We benaderen het rode draad-thema vanuit verschillende invalshoeken, waardoor je er -ongeacht de fase waarin je zit- sowieso iets uithaalt. Nadenken over wat jouw vele interesses verbindt, kan je net helpen om je verdere koers te bepalen. Daarnaast krijg je oefeningen aangereikt waarop je nadien nog kan blijven terugvallen.

 

Wat als ik mijn rode draad toch niet vind?

Met de oefeningen uit dit programma stel je jezelf de goede vragen. De antwoorden daarop laten zich echter niet altijd afdwingen. De juiste houding hier is er enerzijds actief mee bezig zijn, en anderzijds ook loslaten. Ik help je om met deze tegenstrijdigheid om te gaan. Als jij hiermee aan de slag gaat, zullen er antwoorden opduiken. Maar soms vraagt dat tijd, en ook actie. Je hoeft niet te wachten op jouw rode draad om dingen te gaan uitproberen, integendeel. In de Deep Dive en de Mastermind geven we aan dat ‘doen’ ook expliciet aandacht.

 

Hoeveel tijd moet ik hiervoor voorzien?

 • Voorzie een gemiddelde van 1 à 2 u per week voor de oefeningen. Sommige opdrachten vragen niet meer dan een paar minuten per dag bewuste aandacht, maar zullen doorwerken op een onbewust niveau. Wie weet krijg je dan zomaar een ‘aha momentje’ onder de douche ;-). Afhankelijk van hoe actief je wil zijn op het besloten platform, voorzie je best nog wat extra tijd.
 • De weken van 7/8 en 17/8 staan in het teken van de pitches, waarvoor je best voldoende ruimte voorziet. In de week van 7/8 werk jij aan je pitch en stuur je die door, in de week van 17/8 krijg je persoonlijke feedback. Ook kan je die weken terecht met jouw vragen bij Silvia.
 • Daarnaast plan je ook jouw 4u individuele coaching in samen met Sofie (verspreid over het hele programma).

 

 

Ik ga op vakantie deze zomer. Is het dan wel de moeite om me in te schrijven?

Daar hadden we op gehoopt zelfs! We kozen er heel bewust voor om het programma deels te laten overlappen met de zomervakantie, omdat je die ontkoppel-tijd goed kan gebruiken in jouw rode draden zoektocht. Een (letterlijk) andere horizon kan hier heel stimulerend werken. En je kan sowieso het online materiaal bekijken wanneer het jou goed uitkomt.

Voor wie een workshop niet zou kunnen volgen: ze zijn allemaal aanvullend op het cursusmateriaal, maar zijn niet verplicht. Het is dus niet zo dat als je er ééntje mist, je de rest niet meer kan volgen.

 

 

Meer rust in mijn hoofd? Minder verwarring bij anderen? 

 

Pin It on Pinterest

Share This