Speel met tegenstellingen

Het effectief kunnen omgaan met tegenstrijdigheden, spanningsvelden en dilemma’s is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Dit geldt dus voor iedereen. Maar creatieve generalisten voelen meteen veel herkenning als je spreekt over ‚een vat vol tegenstellingen’ zijn. Het gaat over een vorm van complexiteit die onvermijdelijk is als je veel verschillende interesses hebt, of het gevoel hebt meerdere personen in één te zijn.

Om niet verloren te lopen in die complexiteit is er een belangrijke hefboom: het leren spelen met tegenstellingen of ‘paradoxaal competent’ worden.

Je wordt paradoxaal competent als je:

 • je bewust bent van de tegenstellingen die een thema vormen in je leven.
 • in elk van die tegenstellingen een verbinding weet te leggen met beide kanten. Je vind bv. autonomie heel belangrijk, maar je onderkent ook het belang van samenwerking.
 • een spanningsveld kan vertalen naar een polariteit. Bv. je zit met een dilemma genre ‘van job veranderen of niet’. Je onderzoekt welke waarde (of doel) er eigenlijk achter elk van die opties schuilt. Dan kom je tot jouw ‘polariteit’ en kom je los van het dilemma.
 • vlot kan schakelen tussen twee polen. Je bent bv. vooral introvert, maar je kan jouw extraverte kant inzetten indien nodig.
 • niet uitgaat van ‘één ware zelf’, maar je bewust bent van het feit dat er misschien wel twintig ikken in jou schuilen, én dat je je hele leven lang constant in evolutie bent.

Er is één tegenstelling waarvan ik met zekerheid weet dat het jou bezighoudt. Namelijk die van ‘specialist zijn versus generalist’ of ‘focus versus veelheid’. Hoe jij je op die as positioneert en beweegt zegt trouwens ook veel over welk type generalist je bent. Je bent bijvoorbeeld iemand die graag de helikopterview bewaakt maar liever niet in de inhoud wil gaan, of je bent eerder een seriële specialist die zijn interesses/jobs eerder één voor één aanpakt (daartussen bestaan nog veel variaties, je kan deze test doen als je er graag meer over weet). Vlot leren schakelen in deze tegenstelling is voor een generalist dus absoluut een sleutelvaardigheid. 

Maar uiteraard zijn er nog vele andere tegenstellingen waar we ‘last’ van kunnen hebben. Om er een paar op te noemen:

 • Vernieuwing of stabiliteit?
 • Vrijheid of kader?
 • Prikkels of rust?
 • Alleen of samen?
 • Gevoel of ratio?
 • Enz.

 

Wat wij voor jou kunnen betekenen:

 

 • Je wordt je bewust van waar jij je ergens bevindt op de as ‘generalist versus specialist’.
 • Je krijgt inzicht in de de tegenstellingen die een thema vormen in je leven.
 • Je wordt minder een speelbal van je tegenstellingen, maar kan ze net inzetten als een kracht.
 • Je leert onontgonnen kanten van jezelf aan te boren en te ontwikkelen.
 • Je leert hoe je spanningsvelden zoals keuzestress, dilemma’s, identiteitscrississen, enz. kan vertalen naar polariteiten en hoe je kan loskomen van ‘of-of denken’.

 

GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK!

Pin It on Pinterest

Share This